Vil du sætte retning for fremtidens transport?

Hvordan skal vi transportere os i fremtidens Gentofte? Meld dig som interesseret i at deltage i opgaveudvalget ”Fremtidens Transport”, hvis du sammen med andre borgere og politikere vil være med til at udvikle rammer og retning for fremtidens transport i Gentofte Kommune.

Fremtidens transport byder på selvkørende biler, en mangfoldighed af nye elektriske køretøjer, stigende deleøkonomi og nye smarte services til planlægning og køb af transport. Hvordan kan nye teknologiske løsninger indenfor blandt andet transportmidler, infrastruktur, trafikstyring og adfærdsdesign være med til at løse de udfordringer og behov, som Gentofte Kommune står overfor på transportområdet?

Det skal et nyt opgaveudvalg svare på, og du inviteres med til at afdække teknologiens muligheder på transportområdet samt at komme med bud på pejlemærker og konkrete løsninger for fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for Opgaveudvalget Fremtidens Transport (pdf)

Hvis du interesseret i at deltage og matcher en eller flere af følgende kompetencer, så meld dig (se nedenfor hvordan du tilmelder dig)

  • Du er mellem 15-25 år og har interesse for fremtidens trafikløsninger
  • Du er forælder med hjemmeboende børn med behov for fleksibel transport
  • Du har erfaring med transportbehov relateret til en mobilitetsbegrænsning
  • Du er arbejdsgiver i en større virksomhed i Gentofte Kommune og har erfaring med medarbejders/kunders transportbehov
  • Du er bruger af samkørsels- eller deleordninger
  • Du er bruger af el- eller hybridkøretøjer
  • Du anvender bilen som primært transportmiddel
  • Du anvender cyklen som primært transportmiddel
  • Du anvender tog og/eller bus som primært transportmiddel.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Fremtidens Transport kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere. Som medlem af opgaveudvalget skal du regne med at skulle deltage i ca. 6 møder efter arbejdstid i perioden fra juni 2019 til april 2020 med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage? 

Hvis du er interesseret i at deltage i Opgaveudvalget Fremtidens Transport, skal du udfylde et kort spørgeskema.

Udfyld spørgeskema for Fremtidens Transport

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalget Fremtidens Transport er den 5. maj 2019. 

De oplysninger, du giver om dig selv i spørgeskemaet, vil fremgå på en oversigt, forvaltningen udarbejder til Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer og de medarbejdere der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan invitere til at deltage i de arbejdsgrupper, workshop og konferencer, som evt. bliver holdt. 

Det skal du være opmærksom på

For at kunne deltage i opgaveudvalget arbejde, skal du være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen.
Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, workshops og lignende. 

Hvis du er under 18 år 

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet.

Hvornår får jeg besked?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne den 27. maj 2019. 

Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk. 

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i juni 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i april 2020. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholder Bente Marie Elstrøm Jørgensen på mail bmej@gentofte.dk eller telefon 40 13 53 02. 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune 

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer