Ny idræts- og bevægelsespolitik

Opgaveudvalget arbejder med at formulere en ny idræts- og bevægelsespolitik. Politikken forventes vedtaget i maj 2017 og skal sætte kursen for kommunens indsats på idrætsområdet

Opgaveudvalget har til opgave at:

  • Udarbejde forslag til en ny vision for idræts- og bevægelsespolitikken, der skal nytænke mål og indsatser samt rumme nye og kommende tendenser.
  • Udarbejde forslag til en ny idræts- og bevægelsespolitik, der kan bruges til fortsat udvikling af idrætten for foreningslivet, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund, selvorganiserede, borgere, medarbejdere og politikere.
  • Sikre sammenhæng mellem idræts- og bevægelsespolitikken og det øvrige arbejde i Gentofte Kommune.
  • Udarbejde forslag til en model for politisk opfølgning i forhold til implementering af idræts- og bevægelsespolitikken.

Hvem sidder i opgaveudvalget

Opgaveudvalget er sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016

Læs kommissorium for opgaveudvalget for videreudvikling af idræts- og bevægelsespolitikken.

Den 29. maj skal Kommunalbestyrelsen behandle opgaveudvalgets anbefaling til ny idræts- og bevægelsespolitik.

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget.

Opgaveudvalgets arbejde tager afsæt i relevant baggrundsmateriale, i form af tidligere politikker, evalueringer af den nuværende og nationale rapporter. Desuden skal sammenhængen til relevante visioner og politikker medtænkes i arbejdet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fritidschef Stig Eiberg på mail: seha@gentofte.dk eller på telefon 3998 5016.

Læs mere om den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune.

Se, hvem der er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,