Innovation - Gentofte Kommune

Innovation i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune sætter endnu mere fokus på innovation – hvordan, og med hvilken effekt, skal formuleres i samarbejde mellem borgere og politikere.

Gentofte Kommune oplever i disse år et stigende pres på velfærd og økonomi. Borgerne efterspørger individualiserede og fleksible løsninger. Udgiftspresset på de store velfærdsområder, særligt det sociale område og sundhedsområdet, øges, samtidig med at det samlede økonomiske råderum reduceres, som følge af statslig styring og regulering.

Løsningen for Gentofte Kommune er ikke at ”spare” sig ud af det økonomiske krydspres – det ville alt andet lige føre til dårligere velfærd og ringere robusthed i organisationen. En fremtidssikret tilgang indebærer, at der samtidig med fortsat løbende effektivisering, sættes fokus på innovation – både radikal innovation og innovation som et naturligt led i den løbende opgaveløsning.

Hvad skal opgaveudvalget for Innovation arbejde med?

Opgaveudvalget for Innovation skal med udgangspunkt i ønsket om at øge innovationskraften i kommunen:

  • Fremsætte forslag til model til at forankre og integrere innovation i den politiske ledelse og proces
  • Fremlægge forslag til tre til fem gennemgribende innovationsprojekter
  • Udarbejde idekatalog til samskabelse mellem politikere, borgere, virksomheder, foreninger, frivillige, medarbejdere, ledere, etc.
  • Rådgive kommunens nyansatte innovationschef i etableringsfasen om skabelse af eksterne netværk, finansiering og gevinstrealisering.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Innovation i Gentofte Kommune (pdf)

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Innovation vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra februar 2017 til 1. kvartal i 2018, hvor opgaveudvalget skal fremsætte forslag til model for fremtidig politisk forankring af innovation og komme med forslag til fremtidige emner, med potentialer (kvalitativt og økonomisk) for innovation.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune. 

Hvem sidder i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget er sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Se oversigt over medlemmer i opgaveudvalget Innovation.     

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra Opgaveudvalget for Innovation i Gentofte Kommune

Kontakt 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Innovationschef Gry Ravn - ghr@gentofte.dk, eller mobil: 24 99 71 79.

Læs mere om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af kommunalbestyrelsen