Kulturpolitik - Gentofte Kommune

Kulturpolitik

Et godt og rigt kulturliv er afgørende for, at en by er god at leve i. Borgere og politikere samarbejder nu om at formulere den politik, der skal sætte retningen for Gentoftes kulturliv de kommende år.

Kultur gør noget ved os som mennesker. Kultur bevæger, inspirerer, udfordrer og anfægter. Kultur skaber debat, indsigt og læring. Kultur rummer vores fælles historie og indrammer den lokale egenart. Kunst og kultur danner det hele menneske og skaber forudsætninger for vores demokrati.

Gentofte har et rigt kulturliv, der henvender sig til borgere i alle aldre – med festivaler, kulturelle fritidstilbud, biblioteker, museer, teater og meget mere.

Kommunalbestyrelsen har nedsat et opgaveudvalg med ti borgere og fem lokalpolitikere. Sammen skal de formulere en kulturpolitik, der skaber rum til udvikling af kulturområdet og favner nye tendenser. Gennem kulturpolitikken kan opgaveudvalget bidrage til at definere meget af det, der gør en by god at leve i og samtidig at skabe fremtidens muligheder for kulturlivet i Gentofte.

Udvalgets arbejde begynder i oktober 2017 og løber indtil juni 2018.

Hvem sidder i opgaveudvalget Kulturpolitik?

Se de ti borgere og fem politikere, der sammen skal formulere en kulturpolitik (pdf).

Hvad skal opgaveudvalget Kulturpolitik arbejde med?

Opgaveudvalget skal formulere forslag til en kulturpolitik, der kan sætte retningen for udviklingen af kulturområdet i Gentofte og udgøre rammen for prioritering af kulturtilbuddene. Konkret skal opgaveudvalget: 

  • Definere de grundlæggende værdier, der skal kendetegne Gentofte Kommunes indsats på kulturområdet og formulere en værdibaseret vision. 
  • Udarbejde en række principper med udgangspunkt i visionen. Principperne skal kunne danne grundlag for både politiske og faglige prioriteringer på kulturområdet. 
  • Samlet set skal kulturpolitikken favne kulturens værdi, spredning på målgrupper, vægtningen af samskabelse og diversitet på genrer og udtryk.
  • Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i relevant baggrundsmateriale samt undersøgelser og forskning på området. Udvalget skal hente inspiration og viden hos såvel etablerede kulturinstitutioner som kulturelle vækstlag.

Opgaveudvalget bestemmer selv sin arbejdsform, men det forventes, at opgaveudvalget på forskellig vis inddrager og går i dialog med en bred og varieret gruppe af borgere og andre interessenter om kulturpolitikken.

Læs kommissorium for opgaveudvalget Kulturpolitik (pdf)

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra Opgaveudvalget Kulturpolitik 

Du kan deltage i debatten i Facebookgruppen Ny Kulturpolitik i Gentofte

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kulturchef Stine Wilms Høyer på swi@gentofte.dk eller på 60 10 76 14. 

Læs mere om den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer