En ny udskoling - MIT Campus Gentofte

Børn og unges læring og uddannelse har en stor bevågenhed i Gentofte Kommune. I de kommende år rettes et særligt fokus på at udvikle udskolingen. Det er den overordnede ambition at styrke elevernes fremtidsrettede kompetencer og skabe mere virkelighed i skolerne.

 Opgaveudvalgets overordnede opgaver tager afsæt i et målrettet fokus på at skabe en bedre udskoling med blik for fremtidens læring. 

Opgaveudvalget skal fremsætte forslag om:

  • Overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for udskolingen fra august 2019 med fokus på elevernes kompetencer
  • Den fremtidige organisering og struktur i udskolingen for både elever og medarbejdere med blik for en optimering af ressourcerne
  • Processen i arbejdet med udviklingen af fremtidens udskoling.

Hvem sidder i opgaveudvalget

Se medlemmer af opgaveudvalget Ny udskoling - MIT Campus (pdf)

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. december 2016

Læs kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte(pdf)

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget

 

Kontakt og information 

Tina Lykkegaard Marker
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Mail: tlm@gentofte.dk
Tlf. 2538 2880.

 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,