En ny udskoling - MIT Campus Gentofte

Børn og unges læring og uddannelse har en stor bevågenhed i Gentofte Kommune. I de kommende år rettes et særligt fokus på at udvikle udskolingen. Det er den overordnede ambition at styrke elevernes fremtidsrettede kompetencer og skabe mere virkelighed i skolerne.

Ved at udvikle udskolingen ønsker Gentofte Kommune også at styrke elevernes lyst og motivation til at færdiggøre deres skoleforløb i kommunens folkeskoler.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor kommunalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra februar 2017 til sommeren 2018, hvor udvalget skal aflevere sine forslag til Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad skal opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte arbejde med?

Opgaveudvalgets overordnede opgaver tager afsæt i et målrettet fokus på at skabe en bedre udskoling med blik for fremtidens læring. 

Opgaveudvalget skal fremsætte forslag om:

 • Overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for udskolingen fra august 2019 med fokus på elevernes kompetencer
 • Den fremtidige organisering og struktur i udskolingen for både elever og medarbejdere med blik for en optimering af ressourcerne
 • Processen i arbejdet med udviklingen af fremtidens udskoling.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte (pdf)

 

Sammensætning af opgaveudvalget

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen og vil bestå af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer der udgør en geografisk og erfaringsmæssig spredning fordelt således:

 • Et medlem, der går i udskolingen eller på en ungdomsuddannelse med en særlig ambition eller talent for samfundsfag, science, idræt eller det kreative felt
 • Et medlem, der er udskolingselev, og som har erfaringer med at være en del af et særligt tilrettelagte skoleforløb
 • Et medlem, der er udskolingselev og som har erfaring med elevrådsarbejde eller frivilligt arbejde

 • Et medlem som har en anden erfaring med ungdomsuddannelse end STX

 • To medlemmer som er forældre og sidder i skolebestyrelsen

 • Et medlem, som er forældre på skoleområdet og er iværksætter eller har egen virksomhed

 • Et medlem, som er forældre på skoleområdet og er håndværkeruddannet

 • Et medlem, som har en ledende funktion i en international virksomhed

 • Et medlem, der arbejder med udvikling eller entreprenørskab.

 

Hvordan kommer jeg med?

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalgets arbejde udløb fredag den 27. januar 2017.

Hvornår bliver det besluttet?

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne til opgaveudvalget på mødet den 27. februar 2017. Alle der har tilkendegivet deres interesse i arbejdet, modtager en direkte mail. Når medlemmerne er udpeget og informeret, bliver navnene offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kontakt og information 

Tina Lykkegaard Marker
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Mail: tlm@gentofte.dk
Tlf. 2538 2880.

 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,