En ny udskoling - MIT Campus Gentofte

Børn og unges læring og uddannelse har en stor bevågenhed i Gentofte Kommune. I de kommende år rettes et særligt fokus på at udvikle udskolingen. Det er den overordnede ambition at styrke elevernes fremtidsrettede kompetencer og skabe mere virkelighed i skolerne.

Ved at udvikle udskolingen ønsker Gentofte Kommune også at styrke elevernes lyst og motivation til at færdiggøre deres skoleforløb i kommunens folkeskoler.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor kommunalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra februar 2017 til sommeren 2018, hvor udvalget skal aflevere sine forslag til Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad skal opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte arbejde med?

Opgaveudvalgets overordnede opgaver tager afsæt i et målrettet fokus på at skabe en bedre udskoling med blik for fremtidens læring. 

Opgaveudvalget skal fremsætte forslag om:

 • Overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for udskolingen fra august 2019 med fokus på elevernes kompetencer
 • Den fremtidige organisering og struktur i udskolingen for både elever og medarbejdere med blik for en optimering af ressourcerne
 • Processen i arbejdet med udviklingen af fremtidens udskoling.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte (pdf)

 

Hvem kan deltage i arbejdet?

Du kan deltage i arbejdet i opgaveudvalget og eventuelt via arbejdsgrupper, workshops, konferencer og lignende. Du skal være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen. 

Sammensætning af opgaveudvalget

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen og vil bestå af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer der udgør en geografisk og erfaringsmæssig spredning fordelt således:

 • Et medlem, der går i udskolingen eller på en ungdomsuddannelse med en særlig ambition eller talent for samfundsfag, science, idræt eller det kreative felt
 • Et medlem, der er udskolingselev, og som har erfaringer med at være en del af et særligt tilrettelagte skoleforløb
 • Et medlem, der er udskolingselev og som har erfaring med elevrådsarbejde eller frivilligt arbejde

 • Et medlem som har en anden erfaring med ungdomsuddannelse end STX

 • To medlemmer som er forældre og sidder i skolebestyrelsen

 • Et medlem, som er forældre på skoleområdet og er iværksætter eller har egen virksomhed

 • Et medlem, som er forældre på skoleområdet og er håndværkeruddannet

 • Et medlem, som har en ledende funktion i en international virksomhed

 • Et medlem, der arbejder med udvikling eller entreprenørskab.

 

Hvad kræver det?

Arbejdet i opgaveudvalget begynder i februar 2017. Opgaveudvalget skal aflevere deres forslag til Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen i sommeren 2018. Opgaveudvalgets medlemmer skal påregne at deltage i 8-12 møder i perioden, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Hvordan kommer jeg med?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til opgaveudvalget. Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Er du interesseret i at deltage i opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte skal du udfylde et spørgeskema.

Hent spørgeskemaet Vis interesse for deltagelse i opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte

Ud over kontaktoplysninger skal du blandt andet oplyse, hvilken erfaring/viden du kan bidrage med, og hvorfor du er interesseret i at deltage. 

Forvaltningen udarbejder en oversigt til Kommunalbestyrelsen med information om de borgere, der har vist interesse for at deltage i arbejdet. De oplysninger, du giver via hjemmesiden, vil fremgå af denne oversigt.

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2017.

Hvis du er under 18 år

Er under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til, at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet.

 

Hvornår bliver det besluttet?

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne til opgaveudvalget på mødet den 27. februar 2017. Alle der har tilkendegivet deres interesse i arbejdet, modtager en direkte mail. Når medlemmerne er udpeget og informeret, bliver navnene offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kontakt og information 

Tina Lykkegaard Marker
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Mail: tlm@gentofte.dk
Tlf. 2538 2880.

 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,