Skolereformen i Gentofte

Skolereformen er den mest gennemgribende reform af folkeskolen i mange år – og det kræver et helt særligt politisk fokus at sikre målene i reformen.

Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte Kommune skal dels følge op på realiseringen af reformens mange elementer, dels arbejde for, at der er en god sammenhæng til skolernes eksisterende indsatser og kommunens strategier og visioner på området. Udvalget vil også gennem sit konkrete arbejde med emner som f.eks. Synlig læring, Den åbne skole eller strategi for kompetenceudvikling bidrage med tanker om retning og vægtning af de mange elementer.

Udvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og arbejdet afsluttes ved udgangen af 2017.

Hvem sidder i opgaveudvalget

Opgaveudvalget er sammensat af 7 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015.

Læs Kommissorium for opgaveudvalg Skolereformen i  Gentofte

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget.

Kontaktperson

Børn og Skole
Konsulent Birthe Bjerrum, BBJ@gentofte.dk tlf. 39 98 50 45

Ansvarlig for siden:

DOS - Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,