Specialundervisning på skoleområdet - Gentofte Kommune

Specialundervisning på skoleområdet

Alle børn og unge skal opleve glæden ved at deltage i mangfoldige fællesskaber. Og folkeskolen skal så vidt muligt forblive rammen om børn og unges hverdagsliv. Nyt opgaveudvalg sætter spot på fællesskabets dilemmaer.

Alle børn og unge skal opleve glæden ved at deltage i mangfoldige fællesskaber og folkeskolen skal så vidt muligt forblive rammen om børn og unges hverdagsliv, og om udviklingen af børne- og ungemiljøer med fokus på læring, trivsel, nærhed og deltagelsesmuligheder.

Det forudsætter, at vi bliver endnu bedre til at fordre, skabe og nære de succesfulde fællesskaber i folkeskolen, som er dybt afhængige af, at forældre fungerer som gode med- og modspillere. Derfor nedsætter vi i Gentofte et opgaveudvalg, der også fokuserer på, at forældres involvering er en løftestang til i endnu højere grad at skabe miljøer med forskellighed.

Specialundervisning fylder meget i den offentlige debat og på kommunens skoler. I Gentofte har vi en ambition om, at stadig flere børn bliver en del af fællesskabet i folkeskolen. Forskning peger på, at alle børn og unge – både fagligt og socialt – drager fordel af mangfoldige fællesskaber.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet vil foregå fra februar 2017 og frem til 3. kvartal i 2017, hvor udvalget skal fremstille fællesskabets dilemmaer samt handlemuligheder for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune.

Hvad skal Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet arbejde med?

Opgaveudvalget skal med afsæt i eksisterende visioner og strategier udarbejde en beskrivelse af de væsentligste dilemmaer, som forældre og elever oplever, når fællesskabet på folkeskolerne udfordres.

Dette arbejde skal danne grundlag for at komme med anbefalinger til, hvordan håndteringen af disse dilemmaer kan omsættes til en vifte af handlemuligheder. Det er vigtigt, at udvalget har en opmærksomhed på, hvordan der kan sikres en tidlig indsats i forbindelse med etablering af et godt forældrefællesskab samt hvordan skole, GFO, foreningsliv og det øvrige civilsamfund kan bidrage.

Opgaveudvalget skal også udarbejde anbefalinger til skolebestyrelser og kontaktforældregrupper som understøtter deres udarbejdelse af principper for den enkelte skoles arbejde med inkluderende fællesskaber.

Læs kommissorium til opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet (pdf)

Hvem sidder i opgaveudvalget

Opgaveudvalget består af 10 borgere og 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

Se oversigt over deltagere i opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet

Kontakt og information 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Louise Brønholm på mail: lobr@gentofte.dk eller på telefon 20 49 60 69

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,