Tryghed for borgerne - bekæmpelse og forebyggelse af indbrud

Borgere og politikere skal sammen finde ud af, hvordan vi bekæmper og forebygger indbrud - og sikrer, at Gentofte Kommune er et sikkert og trygt sted at bo og drive butik og virksomhed.

Arbejdet skal foregå i et opgaveudvalg. Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave.

Opgaveudvalget Tryghed for borgerne kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra februar til marts/april 2019, hvor udvalget skal aflevere anbefalinger og forslag til bekæmpelse og forebyggelse af indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier til Kommunalbestyrelsen.

Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 3 møder i den afsatte tidsperiode, herunder noget forberedelse, og eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops eller lignende.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad skal opgaveudvalget Tryghed for borgerne arbejde med?

Læs opgavebeskrivelsen for opgaveudvalget Tryghed for borgerne (pdf)

I udvalgets opgavebeskrivelse er det beskrevet, hvad udvalget skal arbejde med, hvad produktet skal være, og hvilke kompetencer eller interesseområder, der skal findes blandt udvalgets medlemmer. 

 

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage? 

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalget Tryghed for borgerne er udløbet.

Hvornår får jeg besked?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne på et møde i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019. 

Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk. 

Hvornår begynder arbejdet? 

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder februar 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen 2. kvartal 2019.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Juridisk chef Mette Mie Nielsen på mail: met@gentofte.dk eller på telefon 39980015 / 24648363. 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune  

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer