Unges Sundhed og Trivsel

For mange unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet – og unge, der har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer er stigende. Samtidig mistrives en stor gruppe unge. Vil du være med til at vende denne udvikling? Så meld dig som interesseret i at deltage i opgaveudvalget ”Unges Sundhed og Trivsel”.

Unges sundhed og trivlsel

I udvalget "Unges Sundhed og Trivsel" skal borgere og politikere sammen formulere konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune er bekymrede over ryge, alkohol og stofadfærden blandt unge i Gentofte Kommune og samtidigt er den stigende andel unge med symptomer på mistrivsel bekymrende. Opgaveudvalgets konkrete forslag skal skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune og motivere unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. Det er en ambition, der kræver innovative og markante løsninger og som ønskes afspejlet i opgaveudvalgets anbefalinger.

De konkrete anbefalinger skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang og således forholde sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og lokalsamfund og blandt unge og deres forældre.

Du kan læse mere om forventningerne til opgaveudvalget i kommissoriet for Unges Sundhed og Trivsel. 

Hvis du er interesseret i at deltage og matcher en eller flere af følgende kompetencer, så kan du tilmelde dig.

  • Du er elev på en folkeskoles udskolingstrin i Gentofte Kommune med kendskab til problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål.
  • Du er elev på en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune med kendskab til problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål. 
  • Du har erfaring med livet som forældre til en elev i en folkeskoles udskolingstrin i Gentofte Kommune. 
  • Du har erfaring med livet som forældre til en elev på en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune.
  • Du har erfaring fra en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune – enten via bestyrelsesarbejde, ledelse eller undervisning.
  • Du har erfaring fra en folkeskole i Gentofte Kommune – enten via bestyrelsesarbejde, ledelse eller undervisning.

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere.

Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 8 møder efter arbejdstid i perioden fra april 2019 til juni 2020 med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage? 

Hvis du er interesseret i at deltage i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel, skal du udfylde et kort spørgeskema.

Udfyld spørgeskema for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel er d. 24. februar 2019. 

De oplysninger, du giver om dig selv i spørgeskemaet, vil fremgå på en oversigt, forvaltningen udarbejder til Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer og de medarbejdere, der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan invitere til at deltage i de arbejdsgrupper, workshop og konferencer, som evt. bliver holdt. 

Det skal du være opmærksom på

For at kunne deltage i opgaveudvalget arbejde, skal du være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen.
Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, workshops og lignende. 

Hvis du er under 18 år 

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet.

Hvornår får jeg besked?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne den 25. marts 2019.

Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk. 

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i slutningen af april 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i september 2020.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forebyggelseschef Torben H. D. Pedersen på mail: tpe@gentofte.dk eller på telefon 39 98 30 50 eller kultur- og ungechef Stine Wilms på mail: swi@gentofte.dk eller på telefon 39 98 58 48.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer