Unges Sundhed og Trivsel

For mange unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet – og unge, der har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer er stigende. Samtidig mistrives en stor gruppe unge. Vi nedsætter i den anledning opgaveudvalget ”Unges Sundhed og Trivsel”.

Unges sundhed og trivlsel

I udvalget "Unges Sundhed og Trivsel" skal borgere og politikere sammen formulere konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune er bekymrede over ryge, alkohol og stofadfærden blandt unge i Gentofte Kommune og samtidigt er den stigende andel unge med symptomer på mistrivsel bekymrende. Opgaveudvalgets konkrete forslag skal skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune og motivere unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. Det er en ambition, der kræver innovative og markante løsninger og som ønskes afspejlet i opgaveudvalgets anbefalinger.

De konkrete anbefalinger skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang og således forholde sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og lokalsamfund og blandt unge og deres forældre.

Du kan læse mere om forventningerne til opgaveudvalget i kommissoriet for Unges Sundhed og Trivsel. 

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage? 

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel er udløbet.  

Hvornår får deltagerne besked?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne den 25. marts 2019.

Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk. 

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i slutningen af april 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i september 2020.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forebyggelseschef Torben H. D. Pedersen på mail: tpe@gentofte.dk eller på telefon 39 98 30 50 eller kultur- og ungechef Stine Wilms på mail: swi@gentofte.dk eller på telefon 39 98 58 48.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer