Vi Skaber Sammen

Brænder du for at være med til at udvikle lokaldemokratiet i Gentofte Kommune og har du erfaringer med at involvere andre borgere i initiativer, der styrker det gode liv i Gentofte? Så meld dig som interesseret i at deltage i opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen”, hvor borgere og politikere sammen skal udvikle nye veje til at styrke dialogen og samarbejdet.

Gentofte Kommune har gennem de sidste 3 år oprettet 24 opgaveudvalg, hvor politikere og borgere sammen har skabt nye politiker og anbefalinger til, hvordan vi sammen gør det endnu bedre at være borger i kommunen. Vi ønsker at bygge videre på de gode erfaringer, derfor nedsætter vi et nyt opgaveudvalg, hvor du skal være med til at svare på spørgsmålet, om hvordan du som borger kan være med til at pege på de udfordringer og muligheder, som du gerne ser politikerne forholder sig til. Du skal også være med til at udforske hvordan politikere, borgere og medarbejdere sammen kan omsætte kommunens politikker til handling.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse kan du læse mere om i kommissoriet for Vi Skaber Sammen

Hvis du interesseret i at deltage og matcher en eller flere af følgende kompetencer, så meld dig (se nedenfor hvordan du tilmelder dig)

  • Du er mellem 15-17 år og du er engageret i elevrådsarbejdet i folkeskolen
  • Du er mellem 18-25 år og Du er engageret i elevrådsarbejdet på en ungdomsuddannelse
  • Du har erfaring fra en brugerbestyrelse (skolebestyrelse, bestyrelse i en daginstitution mfl.)
  • Du har erfaring fra et af kommunens råd (Handicaprådet, Seniorrådet, Grønt råd mfl.)
  • Du har været medlem af et tidligere opgaveudvalg
  • Du er under 25 og har været medlem af et opgaveudvalg
  • Du har erfaring med at initiere og drive initiativer, der involverer andre borgere.
  • Du er eller har som borger været engageret i et eller flere tiltag, som indebærer samarbejde med politikerne og/eller forvaltningen. 

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere. Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 6 møder efter arbejdstid i perioden fra januar 2019 til december 2019 med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende. 

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune 

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage? 

Hvis du er interesseret i at deltage i Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen, skal du udfylde et kort spørgeskema.

Udfyld spørgeskema for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen 

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalget Vi Skaber Sammen er fredag den 2. november 2018. 

De oplysninger, du giver om dig selv i spørgeskemaet, vil fremgå på en oversigt, forvaltningen udarbejder til Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer og de medarbejdere der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan invitere til at deltage i de arbejdsgrupper, workshop og konferencer, som evt. bliver holdt. 

Det skal du være opmærksom på

For at kunne deltage i opgaveudvalget arbejde, skal du være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen.

Hvis du er under 18 år 

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet.

Hvornår får jeg besked?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne den 26. november 2018.

Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk. 

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder til januar 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i december 2019.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chef for Strategi og Analyse, Dorte McEwen mail: dmc@gentofte.dk eller på telefon 30 54 20 27.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer