Vi Skaber Sammen

Gentofte Kommune ønsker at fortsætte bevægelsen mod stadig mere inddragelse af borgerne og opretter derfor det nye opgaveudvalg ”Vi Skaber Sammen”, hvor borgere og politikere sammen skal udvikle nye veje til at styrke dialogen og samarbejdet.

Gentofte Kommune har gennem de sidste 3 år oprettet 24 opgaveudvalg, hvor politikere og borgere sammen har skabt nye politiker og anbefalinger til, hvordan vi sammen gør det endnu bedre at være borger i kommunen. 

Vi ønsker at bygge videre på de gode erfaringer, og derfor nedsætter vi et nyt opgaveudvalg. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til: 

  • Hvordan kan borgerne i højere grad være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der tages op lokalpolitisk? 
  • Hvordan kan politikerne og forvaltningen gribe de konkrete udfordringer og initiativer, som borgerne peger på og arbejde sammen med borgerne på en måde, som fastholder og styrker borgernes virkelyst og ejerskab?
  • Hvordan kan borgerne og forvaltningen sammen omsætte kommunens politikker og strategier til handling, der styrker Gentofte Kommune?

Hvem sidder i opgaveudvalget? 

Se oversigt over deltagere i opgaveudvalget Vi Skaber Sammen (pdf)

Kommissorium

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for Vi Skaber Sammen 

Opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i december 2019.

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Vi Skaber Sammen

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chef for Strategi og Analyse, Dorte McEwen mail: dmc@gentofte.dk eller på telefon 30 54 20 27.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer