Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har 7 medlemmer. Borgmesteren er formand. Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens økonomi og budgetter.

Økonomiudvalget varetager følgende opgaver:

  • Tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold
  • Løn- og personaleforhold
  • It-anvendelse
  • Samordning af kommunens planlægning
  • Indstilling til kommunalbestyrelsen om eventuelle tillægsbevillinger
  • Fastsættelse af retningslinjer for budgetlægningen
  • Ansvaret for kommunens økonomiske forvaltning
  • Den overordnede integrationspolitik.
      

Læs dagsordener og referater fra Økonomiudvalget