Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget har syv medlemmer, og udvalget varetager opgaver for hele børneområdet i kommunen.

Børne- og Skoleudvalgets kerneopgaver omfatter:

  • Dagtilbud
  • Skole
  • Sundhed og forebyggelse i forhold til børn og unge
  • Børn og unge med særlige behov.

Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Derudover inviterer Børne- og Skoleudvalget til dialogmøde en gang om året i maj måned. Input fra de årlige dialogmøder kan læses via dokumentlink.
 

Læs dagsordener og referater fra Børne- og Skoleudvalget