Byplanudvalget

Byplanudvalget har 7 medlemmer.
Udvalget varetager opgaver i relation til byplanlægning og byggesager.

Byplanudvalgets kerneopgaver er:

 

 • Kommuneplanen som en del af Gentofte-Plan
 • Lokalplaner
  • Områdelokalplaner (f.eks. villalokalplaner)
  • Projektlokalplaner
  • Temalokalplaner (f.eks. lokalplaner for kommunens bydelscentre)
 • Principielle spørgsmål vedrørende byggesager samt enkelte konkrete sager
 • Byrum – herunder arkitektkonkurrencer
 • Bevaringsplanlægning
 • Planlægning for de grønne og blå områder
 • Byfornyelse
 • Planer i andre kommuner
 • Borgerdialog i forbindelse med udvalgets sager
   

Læs dagsordener og referater fra Byplanudvalget

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,