Arkitekturpolitik

Gentofte Kommunes arkitekturpolitik sikrer først og fremmest, at vi bevarer og skaber en smuk kommune.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2000 en arkitekturpolitik for at fremme forståelsen for og udbredelsen af god arkitektur i kommunen.

Formålet med arkitekturpolitikken er først og fremmest at bevare og skabe en smuk kommune. Gentofte Kommune har mange herlighedsværdier. Frodige villakvarterer, travle bycentre, bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, en attraktiv kyststrækning, parker og grønne områder, der gennem en aktiv arkitekturpolitik skal bevares og styrkes.

En konsekvent gennemført arkitekturpolitik skal sikre Gentofte Kommune et helstøbt bybillede til gavn for borgernes livskvalitet hér og nu og til glæde for de kommende generationer.

Arkitektonisk kvalitet spiller en stor rolle for oplevelsen af de fysiske omgivelser. Der er tale om arkitektonisk kvalitet, når det kunstneriske og det funktionelle går op i en højere enhed, når materialer, konstruktion, form og rum kombineres til en æstetisk og sammenhængende helhed.

Bygninger, bebyggelser og grønne områder skal være smukke, spændende og oplevelsesrige. Arkitekturen skal være af så høj kvalitet, at den er værd at bevare for eftertiden. Der skal tænkes på omgivelserne, på indpasningen i bebyggelsen og i kvarteret.

Arkitektonisk kvalitet er ikke et statisk begreb, men må vurderes i forhold til sin tid og sine forudsætninger. Det behøver ikke blot være et spørgsmål om økonomi. Det er i høj grad også et spørgsmål om kreativitet og visioner.

Det er Kommunalbestyrelsens målsætning som ejer og forvalter, bygherre, myndighed og støttegiver at sikre, at arkitektoniske kvalitetskrav tilgodeses i videst muligt omfang.

Læs hele Gentofte Kommunes arkitekturpolitik her.