Handicappolitik

Gentofte Kommune skal være et godt sted at leve, bo, uddanne sig
og arbejde – også for borgere med handicap.

Gentofte Kommunes indsats for at sikre, at kommunen er et godt sted at leve og bo for alle - også borger med handicap, er fastlagt i kommunens handicappolitik, som blev udarbejdet i 2012 med inddragelse af borgere, foreninger, interesseorganisationer mv.

Kommunalbestyrelsen vedtog oprindeligt at handicappolitikken skulle gælde for perioden 2013-2016, men efter ønske fra kommunens handicapråd har kommunalbestyrelsen besluttet at forlænge handicappolitikken, så den nu også gælder for 2017 og 2018.

Handicappolitikken føres ud i livet gennem årlige handleplaner, som udarbejdes af et tværgående netværk med repræsentanter fra kommunens forskellige forvaltningsområder og forelægges til vedtagelse af kommunens handicapråd.

Budget til gennemførelsen af initiativerne i de årlige handleplaner er på ca. 1.8 mio, kr. om året, og heraf afsættes der hvert år 200.000 kr. til en borgerettet pulje, som borgere, pårørende, foreninger, institutioner mv. kan søge midler fra til at afprøve idéer og/eller realisere projekter, der skaber forbedringer og udvikling for borgere med handicap, herunder afprøver nye veje til inklusion, bedre tilgængelighed, sundhed eller deltagelse i samfundslivet. Læs mere om den borgerrettede pulje.

Du kan læse om handicappolitikken og de seneste års handleplaner samt de halvårlige opfølgninger herpå nederst på siden, hvor der også er information om handicaprådet i kommunen.