Sundhedspolitik

Gentofte har fået en ny, samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse, Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024. Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i kommunen.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i august 2015 opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik. Opgaveudvalget skulle udarbejde et forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.

Hvad er et opgaveudvalg?

Opgaveudvalgets opgave var at:

  • Tage afsæt i den eksisterende sundhedspolitik, den regionale sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
  • Have fokus på kost, rygning, alkohol, motion, stofmisbrug og mental sundhed
  • Vurdere, i hvilken sammenhæng civilsamfundet og frivillige kan inviteres til at bidrage til forebyggelsesindsatserne, og i hvilket omfang velfærdsteknologiske løsninger og nudging-strategier med fordel ville kunne bringes i anvendelse
  • Udarbejde et forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune.

Nye principper for sundheden

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024 samt et notat, der beskriver baggrund og fokusområder for strategien.

For at sikre at Gentofte Kommune altid arbejder frem mod visionen, har opgaveudvalget formuleret seks principper, der skal danne fundamentet for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune fremover:

  • Sundhed for alle
  • Ansvar for egen sundhed
  • Sunde valg skal være lette
  • Fokus på mental sundhed
  • Lokalinddragelse og partnerskaber
  • Udnyttelse af it og ny teknologi

Se den samlede strategi for den borgerrettede forebyggelse 2017-2024 under Dokumenter.