Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning.

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer og stedfortrædere i Gentofte Kommune 2014 - 2017

 

Fra Kommunalbestyrelsen

Formand            Anne Hjorth (A)

Næstformand    Ulrik Borch (C)

Medlem             Jeanne Toxværd (Ø)

Fra Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF)

Medlem            Tom Nordvi Jensen

Suppleant         Leif Erritsø Nielsen

Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF)

Medlem            Keld Grinder-Hansen

Suppleant         Bernadette Follmann

Fra Hovedstadens Oplysningsforbund (FOF/HOF)

Medlem            Bent C. Jørgensen

Suppleant         Maria Llambias

Fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG)

Medlem            Kate Skavin

Suppleant        Jørgen Mellerup

Medlem            Hanne Leth Grønne

Suppleant         Linda Gry

Medlem             Per Plesner-Jacobsen

Suppleant         Lisbet Elkjær

Fra Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte (BUS)

Medlem            Katja Salomon Johansen

Suppleant         Madeleine Rygner Holm

Medlem             Jytte Larsen

Suppleant         Christian Løvdal

Fra Danske Handicaporganisationer (DH-Gentofte)

Medlem            Mitzi Reinau

Suppleant         Elsebet Balslev-Clausen

Fra Ældre Sagen, Gentofte

Tilforordnet       Sonja Minor Hansen

Suppleant         Jette Sørensen

 

 

Læs dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalget