Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning.

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer og suppleanter i Gentofte Kommune 2018 - 2021

 

Fra Kommunalbestyrelsen:

Formand Ulrik Borch (C), Suppleant Pia Nyring (C)
Næstformand Andreas Weidinger (C), Suppleant Marianne Zangenberg (C)
Medlem Anne Hjorth (A), Suppleant Jesper Marcus (C)

Medlemmer inden for den folkeoplysende undervisning:

Fra Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) Tom Nordvi Jensen, Suppleant Anne-Marie Sejer     
Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF Gentofte) Bernadette Follmann, Suppleant Keld Grinder-Hansen
Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF København) Maria Llambias, Suppleant Kåre Emtoft

Medlemmer inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

Fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 
Karsten Bobek, Suppleant Thorkild Pedersen  
Per Plesner-Jacobsen, Suppleant  Lisbet Elkjær
Hanne Grønne Leth, Suppleant  Linda  

Fra Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte (BUS) 
Christian Løvda,  Suppleant  Katrine Kenting 
Katja S. Johansen, Suppleant  Leif Erritsø Nielsen

Medlem fra lokale handicapkredse:

Handicaporganisationer (DH-Gentofte) Mitzi Reinau, Suppleant Elsebet Balslev-Clausen

Tilforordnede repræsentanter:

Fra Ældre Sagen, Gentofte Sonja Minor Hansen, Suppleant  Jette Sørensen  

Møder i 2018

Folkeoplysningsudvalget mødes 6 gange om året, og i 2018 på følgende datoer:

  • Onsdag den 28. februar kl. 17:00
  • Tirsdag den 17. april kl. 17:00
  • Tirsdag den 12. juni kl. 17:00
  • Tirsdag den 4. september kl. 17:00
  • Onsdag den 31. oktober kl. 17:00
  • Onsdag den 12. december kl. 17:00

Læs dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalget

Facilitetsudvalg

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte har nedsat et Facilitetsudvalg, som varetager dele af Folkeoplysningsudvalgets arbejde med bl.a. udlån eller udlejning af egnede, ledige lokaler til foreningsaktiviteter, mm. 

Læs mere om Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune