Borgermøde

Borgermødet 2017 er aflyst grundet manglende tilmeldinger.

På cykeltur

Borgermødet 2017 er aflyst grundet manglende tilmeldinger.

 

Handicaprådet og Gentofte Kommune ønsker at sætte fokus på, hvordan borgere med særlige behov gennem et aktivt samarbejde med kommunen kan indtage deres plads i samfundets mangfoldige fællesskaber.

 

Med afsæt i fem korte personlige beretninger om inklusion, der er lykkedes, og ud fra deltagernes egne erfaringer vil borgermødet belyse de fleksible og individuelle indsatser, der skal til, og hvilke udfordringer der kan være nødvendige at finde løsninger på.

 

Tilmelding på chm@gentofte.dk eller tlf. 39 98 50 51