Handicaprådets medlemmer - Gentofte Kommune

Handicaprådets medlemmer

Oversigt over Gentofte Handicapråds medlemmer og stedfortrædere i perioden 2018 til 2021.

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen:

  • Bente Frimodt-Møller (stedfortræder Ulrik Borch)
  • Louisa S. Bøttkjær (stedfortræder Andreas Weidinger)
  • Ole Stephensen (stedfortræder Marianne Zangenberg)

Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte:

  • Jacob Monies (stedfortræder Hans Rasmussen) 
  • Jan Chr. Mollerup (stedfortræder Søren Bork)
  • Elisabet Sinding (stedfortræder Lene Jelstrup)
  • Ina Ringgard Sørensen (stedfortræder Jørn Lagenholt)
  • Kathia Schierning (stedfortræder Mitzi Reinau) 

Forvaltningsrepræsentanter:

  • Søren Kjellerup – Chef, Sociale Institutioner og Familiepleje (stedfortræder Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap Myndighed)
  • Michael Holst – Planchef (stedfortræder Henning Uldal, Chef - Park & Vej).