Kommende aktiviteter i Integrationsrådet - Gentofte Kommune

Kommende aktiviteter i Integrationsrådet

I de kommende måneder kan du være med til forskellige aktiviteter, som Integrationsrådet i Gentofte har arrangeret. Du kan også møde Integrationsrådet på Facebook.

Her får du en oversigt over Integrationrådets kommende aktiviteter:

  • 2. og 3. januar 2018 tilbyder vi hjælp og rådgivning til kandidater, som stiller op til Integrationsrådsvalget i 2018. 2. januar kl. 16.00 - 18.00, 3. januar kl. 16.00 - 20.00. Begge gange i Netværkshuset.

 

Integrationsrådsvalg 2018

Torsdag den 22. februar 2018: Kl. 18.00 – ca. 19.00: Kandidaterne præsenterer sig selv i Rådhushallen. Herefter er der adgang til at stemme, indtil kl. 20.00.  

Efter valghandlingen foretages der offentlig optælling af stemmer, herunder brevstemmer. De tilstedeværende orienteres om valgresultatet.

Fredag den 23. februar 2018: Orientering om valgresultat på kommunens hjemmeside.

Tirsdag den 6. marts 2018: Valgresultat annonceres i ”Villabyerne”.

Marts: Medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen.

April-maj 2018: Det nye integrationsråd holder sit første konstituerende møde, hvor rådet udpeger en formand og en næstformand, samt en repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter.

Læs mere om Integrationsrådet i Gentofte på vores Facebookside