Valg til Integrationsrådet 2018 - Gentofte Kommune

Valg til Integrationsrådet 2018

Der afholdes valg af flygtninge- og indvandrerrepræsentanter til Integrationsrådet torsdag den 22. februar 2018 kl. 18.00. Ved valget skal der vælges seks medlemmer og seks suppleanter frem til 31. december 2021.

Du kan opstille som valgkandidat, hvis du har bopæl i Gentofte Kommune, er fyldt 18 år senest den 22. februar 2018, og hvis du selv eller begge dine forældre har anden etnisk baggrund end dansk og kommer fra et land uden for Norden, EU, EØS, Schweiz, USA, Canada, Japan, New Zealand og Australien.

Hent opstillingsblanket og læs mere praktisk info om integrationsrådsvalg 2018 (pdf)

For at en kandidat kan opstille til valget, skal der senest torsdag den 4. januar 2018 kl. 12.00 afleveres en udfyldt opstillingsblanket i Kommuneservice. Opstillingsblanketten skal være forsynet med tydeligt navn, adresse og cpr. nr. for kandidaten og stillerne. 

Eventuelle mangler ved opstillingsblanketten skal være afhjulpet senest torsdag den 11. januar 2018 kl. 12.00. 

Hver kandidat vil snarest efter den 11. januar 2018 få besked om, hvorvidt de er godkendt som kandidater.

Hvem kan stemme ved valget? 

Alle borgere, der opfylder betingelserne for at opstille til valget, kan også stemme til valget.

Valget 

En valgpjece med præsentationer og fotos af de enkelte kandidater m.v. vil 3 uger før valget kunne findes i Kommuneservice, kommunens biblioteker, kommuneskoler, daginstitutioner og Hellerup Sprogcenter. Valgpjecen vil også blive lagt på kommunens hjemmeside. 

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 18.00 afholdes valgmøde på Gentofte Rådhus. Her vil kandidaterne præsentere sig selv, og efterfølgende er der adgang til at stemme. 

Har du ikke mulighed for at deltage i valgmødet, kan du brevstemme i perioden onsdag den 31. januar kl. 8.00 til onsdag den 21. februar kl. 16.00 i Kommuneservice, Gentofte Rådhus.

Integrationsrådets opgaver 

Integrationsrådet, der har i alt 15 medlemmer, afgiver vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Gentofte Kommune, og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunen. 

Yderligere oplysninger

Henvendelse til fuldmægtig Karl Bøtker, telefon 3998 6040, eller via e-mail til stabogudvikling@gentofte.dk