Valg til Seniorrådet i Gentofte

Der afholdes valg til Seniorrådet i Gentofte Kommune i oktober 2017. Ved valget vælges 9 medlemmer og 3 stedfortrædere for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre, dvs. udover sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v.

Hvem kan stemme ved valget?

Alle borgere med fast bopæl i Gentofte Kommune, der er fyldt 60 år senest den 31. oktober 2017, kan stemme ved valget.

Hvem opstiller til valget?

Følgende 12 kandidater stiller op til valget:

 1. Mogens Nielsen
 2. Ole Scharff-Haarbye
 3. Preben Bildtoft
 4. Inger Hee
 5. Mona Gøthler
 6. Lise Hjorth
 7. Susi Alsfelt Riise-Knudsen
 8. Birte Mønster
 9. Per Allan Olesen
 10. Alf Wennevold
 11. Susanne Borch
 12. Per Bjarvin.

Nærmere præsentation af kandidaterne vil fremgå af valgmaterialet, der udsendes til alle vælgere forud for valget.

Hvordan afholdes valget?

Ved valget er der mulighed for at stemme på en kandidat i perioden 10. oktober til 31. oktober 2017. Stemme kan enten afgives over internettet eller pr. brev (brevstemme). Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgmateriale med posten, der indeholder nærmere vejledning om stemmeafgivelse.

Der kan stemmes rettidigt over internettet indtil tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 10.00. En brevstemme skal være modtaget i Gentofte Kommune senest tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 10.00, for at være rettidig afgivet.

Optællingen af stemmer er offentlig, og finder sted på Rådhuset tirsdag den 31. oktober 2017 fra kl. 17.00.

Hvordan afgøres valget?

Seniorrådets medlemmer og suppleanter vælges i rækkefølge efter stemmetal.

De 9 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt som medlemmer. De op til 9 kandidater, hvis personlige stemmetal placerer dem som nummer 10 til 18 på listen over afgivne stemmer, er valgt som stedfortrædere.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til fuldmægtig Karl Bøtker, telefon 39 98 60 40, eller via e-mail til stabogudvikling@gentofte.dk.

Læs om valgprocedure for Seniorrådsvalget

Læs vedtægt for Seniorrådet i Gentofte Kommune