Brevstemmer ved kommunal- og regionsvalget 2017

Du kan brevstemme til det kommende kommunal- og regionsvalg fra den 10. oktober til og med fredag den 17. november 2017.

Brevafstemningen foregår i Kommuneservice på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Medbring legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort. Det er ikke nødvendigt, at have modtaget valgkort for at kunne brevstemme. 

Brevafstemningen foregår i den almindelige åbningstid som er:

  • Mandag til onsdag kl. 8:00 – 16:00
  • Torsdag kl. 8:00 – 18:00
  • Fredag kl. 8:00 – 14:00. 

Derudover har Kommuneservice åbent for stemmeafgivning følgende dage:

  • Lørdag den 28. oktober kl.   9:00 –  12:00
  • Lørdag den 4. november kl.   9:00 –  12:00
  • Lørdag den 11. november kl.   9:00 –  14:00
  • Torsdag den 16. november kl. 18:00 –  20:00
  • Fredag den 17. november kl. 14:00 –  20:00

Har du spørgsmål i forbindelse med brevstemmeafgivningen, kan du kontakte Kommuneservice på telefon 3998 0000 eller på mail kommuneservice@gentofte.dk 

Se kandidatlister til kommunal- og regionsvalget 2017 for Gentofte Kommune.

Brevstemmer på bilblioteket

I perioden mandag den 10. oktober – fredag den 17. november 2017 er der også åbent for brevstemmeafgivning på kommunens biblioteker. Adresser og åbningstider er følgende:

 

Adresse  Betjent åbningstid 

Gentofte Hovedbibliotek 

Ahlmanns Allé 6

2900 Hellerup 

Tlf. 3998 5800

Ma - fre kl. 9.00 - 20.00

Lø kl. 10.00 - 16.00

Sø kl. 10.00 - 16.00

Dyssegård Bibliotek

Dyssegårdsvej 24

2900 Hellerup

Tlf. 3998 5720

Ma - tors kl. 11.00 - 17.00

Fre kl. 11.00 - 15.00

Lø kl. 10.00 - 14.00

Gentoftegade Bibliotek

Gentoftegade 45

2820 Gentofte

Tlf. 3998 5730

Ma - tors kl. 11.00 - 17.00

Fre kl. 11.00 - 15.00

Lø kl. 10.00 - 14.00

Jægersborg Bibliotek

Smakkegårdsvej 112

2820 Gentofte

Tlf. 3998 5740

Ma - tors Kl. 11.00 - 17.00

Fre kl. 11.00 - 15.00

Lø kl. 10.00 - 14.00

Ordrup Bibliotek

Ejgårdsvej 11

2920 Charlottenlund

Tlf. 3998 5750

Ma - tors Kl. 11.00 - 17.00

Fre kl. 11.00 - 15.00

Lø kl. 10.00 - 14.00


Vangede Bibliotek

Vangede Bygade 45

2820 Gentofte

Tlf. 3998 5760

Ma - tors Kl. 11.00 - 17.00

Fre kl. 11.00 - 15.00

Lø kl. 10.00 - 14.00

             

Brevafstemning i hjemmene

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Vælgere, der har mulighed for at brevstemme på sygehuse og under dagophold på plejehjem, kan ikke brevstemme i eget hjem.

Vælgere, der er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i valglokalet eller stemmerummet, kan foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Disse vælgere vil derfor ikke i almindelighed kunne brevstemme i hjemmet.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i hjemmet, skal indsende et særligt ansøgningsskema til opholdskommunen eller anmode herom telefonisk eller pr. e-mail.

Ansøgningsskemaet/anmodningen skal være kommunen i hænde senest torsdag den 9. november 2017 kl. 18.00.

Ansøgningsskemaet kan udskrives her fra siden:

Hent ansøgningsskema om brevstemning i hjemmet (pdf)

Alternativt kan skemaet fås ved at kontakte Kommuneservice (folkeregistret). Skriv til: Kommuneservice, (folkeregistret), Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Du kan også ringe på telefon nr. 39 98 35 10 eller sende en e-mail til kommuneservice@gentofte.dk.

Vælgere, der rettidigt anmoder om at brevstemme i hjemmet, vil modtage meddelelse om, hvilken dag brevafstemningen i hjemmet vil foregå.

Regionsvalg 2017

Du kan læse mere om valg til regionsrådet via Region Hovedstadens hjemmeside

Med venlig hilsen

Gentofte Kommune.