Hjælp til at stemme

Har du brug for hjælp til at stemme i eller ved stemmelokalet, er der muligheder for støtte.

Hjælp til at stemme i eller ved stemmelokalet

Svagelige og handicappede vælgere har mulighed for at få hjælp til at stemme. Hjælpen ydes af to tilforordnede eller valgstyrere. Svagtseende og blinde vælgere kan dog forlange hjælp af en person udpeget af dem selv, f.eks. et familiemedlem.

Hvis du på grund af manglende førlighed eller lignende ikke kan bevæge dig ind i valglokalet, er det muligt at afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet, f.eks. i en bil.

Brevstemme

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet, kan du brevstemme i dit eget hjem frem til et par dage før valget.

Læs om brevstemmer til Europaparlamentsvalget 2019. 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,