Af Torben Melchior Nielsen d. 2017-10-19 09:20:18 - Gentofte Kommune

Adolphsvej 59 - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i Kommuneplan 2017 for Adolphsvej 59,1., matrikel nr. 1 aa, Gentofte, er i forudgående høring i perioden fra den 23. oktober til og med 12. november 2017.

Dato: 19-10-2017

Indsendt af: Torben Melchior Nielsen

Som beboer i området har jeg to forbehold / spørgsmål jeg gerne vil have fremsat ifm. forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for Adolphsvej 59, 1.

1) Hvor planlægges de yderligere parkeringspladser anlagt og har man til sinds at træffe foranstaltninger til håndhævelse af almindeligt gældende parkeringsbestemmelser i området? Færdselslovens bestemmelser omhandlende parkering overtrædes dagligt på de omkringliggende villaveje, da det eksisterende erhverv i Gentoftegade (Netto, Fitness DK, Biograf, restauranter mv.) belaster de allerede etablerede parkeringspladser.

2) Vil en eventuel opsigelse af det nuværende lejemål på 1. sal eller nedlæggelse af iværksætterklubben foranledige, at eventuelle ændringer til paragraph 3, stk. 3.5 annulleres og bestemmelsen omkring udelukkende helårsbolig på 1. sal genetableres eller vil 1. salen fortsat være åben for andre erhverv?