Høring indsend svar - Gentofte Kommune

Areal øst for Charlottenlund Station - Forudgående høring

Forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for et areal øst for Charlottenlund Station, matrikel 125g, Ordrup, er i offentlig høring i perioden fra den 27. marts til og med 26. april 2017.

Overskrift

   

Vedhæft materiale

Filer, der vedhæftes formularen, må maks. fylde 10 MB hver og 50 MB samlet. Følgende fil-typer er tilladt: pdf, jpg, jpeg, docx, doc, ogg, xls, rtf, txt, gif, avi, mov, wmv, mp4, mp3.

Vejledning i indsendelse af høringssvar

I formularen skal alle felter med * udfyldes.

Når du skriver dit høringssvar, skal du være opmærksom på følgende:

Dit høringssvar offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside, så snart du trykker på ”Indsend svar”.

Du vil modtage en e-mail som kvittering på modtagelsen af dit høringssvar.

Ved høringsperiodens udløb samles de indkomne bidrag. Efter den politiske behandling af alle høringssvar, modtager du et svar fra kommunen.

Du kan altid kontakte den ansvarlige afdeling – du ser hvilken nederst på siden.

God etik

Som myndighed er vi nødt til at sikre, at indsendte indlæg ikke er i strid med lovgivning og etik. Derfor forbeholder vi os ret til at fjerne usaglige indlæg uden varsel.