Af Finn Holm-Jørgensen d. 2017-04-02 16:38:01 - Gentofte Kommune

Areal øst for Charlottenlund Station - Forudgående høring

Forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for et areal øst for Charlottenlund Station, matrikel 125g, Ordrup, er i offentlig høring i perioden fra den 27. marts til og med 26. april 2017.

Dato: 02-04-2017

Indsendt af: Finn Holm-Jørgensen

Til dato har der været enighed mellm Gentofte Kommune og Naturstyrelsen om, at det i sin tid exproprierede areal ved førstkommende lerjlighed skulle tilbageføres til Forsthaven/Charlottenlund skov for at genskabe den unikke sammenhæng mellem udflugtsbanen og skoven.

Det er derfor med stor mismod at blive udsat for denne kortsigtede idé om at benytte arealet til bebyggelse, uagtet at der er et presserende, men dog kortsigtet behov for flygtningeboliger/ungdomsboliger.

Kunne man henlede opmærksomheden på muligheden af at anvende de tilsyneladende velegnede bygninger på Kollegievej, som p.t. er i høring?

Der er solgt alt for meget ud af arvesølvet