Af Hans Jürgen Stehr d. 2017-04-08 12:15:54 - Gentofte Kommune

Areal øst for Charlottenlund Station - Forudgående høring

Forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for et areal øst for Charlottenlund Station, matrikel 125g, Ordrup, er i offentlig høring i perioden fra den 27. marts til og med 26. april 2017.

Dato: 08-04-2017

Indsendt af: Hans Jürgen Stehr

Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte afdeling, mener at det pågældende område bør tilbageføres til sin oprindelige tilstand som del af Forsthaven respektive Charlottenlund Skov. Der har i sin tid været et særligt behov for at ekspropriere og inddrage området til formål tilknyttet jernbanen. Det behov er der ikke mere og så bør området ikke bruges til andre formål en føres tilbage som del af skovområdet.
Gentofte 8.4.2017
Hans Jürgen Stehr
Formand DN Gentofte