Af Kim Tverskov d. 2017-11-16 13:08:11 - Gentofte Kommune

Charlottenlund Slotshave - Forudgående høring

Forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ved Charlottenlund Slotshave, matrikel 1a, Charlottenlund.

Dato: 16-11-2017

Indsendt af: Kim Tverskov


Høringssvar fra Kulturvision Charlottenlund den 14. november 2017

Charlottenlund Slotshave – forudgående høring
Vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ved Charlottenlund Slotshave, matrikel 1a, Charlottenlund

Byplanudvalget har den 5. oktober 2017 besluttet, at der ikke skal være boliger i Charlottenlund Slot, ishuset og Vaskehuset og har tillige besluttet, at der som følge heraf skal gennemføres en lovpligtig forudgående høring efter planlovens § 23 c.

Byplanudvalget beder borgere, ejere, lejere og kulturinitiativer om, at tage stilling til, om der på slottet kun skal værre kultur, eller om der både skal være kultur og erhverv. Tilsyneladende et enkelt spørgsmål. Men for Kulturvision Charlottenlund er det ikke enkelt at svare på.
Vi kan svare- og i princippet betinget - ja til begge spørgsmål under nedennævnte forudsætninger.

1. Kun kultur på slottet, i Ishuset og i Vaskehuset. Ja. Under den forudsætning, at Gentofte Kommune vil træde til som samarbejdspartner og finansiere en del af driften og give en kulturstøtte til en eller to projektledere, der kan udvikle et kultursamarbejde med kulturinitiativer og civilsamfundet.

2. Både kultur og erhverv. Ja. Hvis ikke Gentofte Kommune ønsker at træde til som samarbejdspartner og at finansiere en del af driften og give kulturstøtte, så er det kun realistisk, at skabe et samarbejde imellem erhverv og kulturinitiativer om at udvikle mest mulig kultur på slottet og i slottets bygninger.

Kulturvision Charlottenlund står stadig for en omfattende vision ”Charlottenlund Kulturpark”, hvor slottet og de dertilhørende bygninger, herunder akvariebygningen, alle benyttes som steder, hvorfra der skabes og udvikles kultur.

Bemærkninger vedrørende en ny høring
Gentofte Kommune sender endnu engang en lokalplan for Charlottenlund Slotshave i (for) høring.
Desværre indeholder lokalplanen fortsat ungdomsboliger i de fleste bygninger, hvilket er uforståeligt, idet Slots- og Kulturstyrelsen (som ejere) i et høringssvar allerede har afvist enhver form for ungdomsboliger i Slotsparken.

Borgmesteren har på det seneste borgermøde udtalt, at når ejerne (Slots-og Kulturstyrelsen) ikke ønsker ungdomsboliger, så kan eller vil kommunen ikke insistere på det. Dermed lægges der endnu en gang op til en høring om en lokalplan, som Byplanudvalget på forhånd ved, at der ikke er opbakning til blandt ejere, lejere, kulturinitiativer og borgere.

Fælles dialog om en bæredygtig lokalplan
Høringer er lovpligtige, men der er sideløbende brug for, at Byplanudvalget inviterer ejere, lejere og kulturinitiativer til tætte og seriøse drøftelser, hvor alle parter kan byde ind med deres ønsker og visioner og dermed i fællesskab samskabe et forslag til en lokalplan.

Kulturvision Charlottenlund samarbejder med NPV A/S og Charlottenlund Slot A/S, fordi kulturinitiativerne har brug for at indgå partnerskaber med erhvervsdrivende, der også bidrager til at understøtte kulturinitiativerne. Det er ikke mindst nødvendigt i forhold til slottet.

Desværre har det vist sig, at vore samarbejdspartnere har skruet op for kvadratmeterprisen for videre-udlejning, hvilket har umuliggjort at kulturinitiativer kan leje sig ind og få økonomien til at løbe rundt.

Den langvarige proces udelukker muligheder
Gentofte Kommune har ikke vist rettidig omhu, idet tilsagnet om kultur på slottet kommer to år for sent og i en situation, hvor hele slottet er udlejet til private virksomheder. For to år siden tilbød Slots- og Kulturtyrelsen kulturinitiativerne at leje bygningerne, men på det tidspunkt mente kommunen ikke, at lokalplanen skulle tillade kultur.

Gentofte Kommune lavede i stedet for en §14-sag, der i et år umuliggjorde at kulturinitiativerne kunne forhandle lejebetingelser med Slots- og Kulturstyrelsen, der henviste til at lokalplanen ikke gav mulighed for kultur. Dette førte til, at Styrelsens tidsplan skred, og at Styrelsen af nød i juni 2017 lejede slottet og bygningerne ud til IT-firmaet Endora A/S og til virksomheden NPV A/S.

Kulturvision Charlottenlund har holdt flere møder mede NPV om at leje Vognporten og Maskinhuset til kulturelle formål. Men det kan ikke lade sig gøre, idet Gentofte Kommune ønsker at etablere ungdomsoliger i bygningerne, uagtet at Slots- og Kulturstyrelsen i sit høringssvar af 23-08-2017 ikke kan tilslutte sig dette forslag til lokalplan for Charlottenlund Slotshave.

Redningsaktion for at bevare akvariet
I 2012 kunne Gentofte Kommune for et beskedent millionbeløb have købt det tidligere Danmarks Akvarium til kulturelle formål, eller på anden måde støttet kulturinitiativerne, og fået etableret et samarbejde med kulturinitiativer og eksterne fonde, der kunne have finansieret en væsentlig del af renoveringen, hvilket bl.a. ville have kunnet holde driften og huslejerne nede. Men akvariet blev solgt, og siden er der måned for måned løbet betydelige omkostninger på, og som fordyrer den kommende leje eller en evt. salgspris for akvariet betydeligt.

I dag forfalder akvariet og ligner en ruin, som står i fare for at blive revet ned, hvis ikke der hurtigt etableres nye tiltag for at redde bygningen.

Kulturvision Charlottenlund ser fortsat muligheden for, at akvariet kan blive et musik- og kulturhus, og Kulturvision Charlottenlund er i kontakt med nogle store fonde, som vil kunne blive en del af en redningsplan sammen med Gentofte Kommune. Selvom akvariet ikke er kulturarv og fredet, så oplever rigtig mange borgere akvariet som et unikt fyrtårn og et vigtigt symbol for Gentofte Kommune. Kulturvision Charlottenlund er i kontakt med borgere, der ønsker at investere i at bevare bygningen og at gøre den til at arkitektonisk og kulturelt fyrtårn i kommunen.

Derfor foreslår Kulturvision Charlottenlund, at Byplanudvalget og kommunalbestyrelsen stiller sig i spidsen for en redningsaktion, hvor man sammen med nationale fonde køber akvariet af NPV A/S og samler de nødvendige lokale kræfter med henblik på at etablere et kulturelt samlingssted for borgere i Gentofte Kommune.