Af Hans Jürgen Stehr d. 2017-11-17 18:16:25 - Gentofte Kommune

Charlottenlund Slotshave - Forudgående høring

Forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ved Charlottenlund Slotshave, matrikel 1a, Charlottenlund.

Dato: 17-11-2017

Indsendt af: Hans Jürgen Stehr

Naturfredningsforeningen i Gentofte har tidligere udtalt, at plangrundlaget for Charlottenlund Slotshave bør sikre en fortsat bevaring og udvikling af områdets rekreative og natur- og kulturhistoriske værdier. Alt andet lige kan vi således bakke op om at selve Charlottenlund Slot (med ishus og vaskehus) ikke skal bruges til boliger. Det ligger uden for foreningens formål eksplicit at fremme kultur og/eller erhvervsinteresser, men vi mener det harmonerer bedst med slottets historie og arkitektur mv, at det forbeholdes kulturelle formål. Inden for den ramme mener vi også der kan ske formidling med tilknytning til stedet og naturen i almindelighed, og vi vil, foreslå at der i en del af bygningerne etableres et naturcenter med fx dertil hørende naturskole.
Hans Jürgen Stehr
formand DN Gentofte