Af Lea Jacobi d. 2017-11-17 19:54:58 - Gentofte Kommune

Charlottenlund Slotshave - Forudgående høring

Forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ved Charlottenlund Slotshave, matrikel 1a, Charlottenlund.

Dato: 17-11-2017

Indsendt af: Lea Jacobi

Kære Gentofte Kommune

Jeg vil vove at påstå, at meget få borgere i kommunen forstår at agere i dette tåbelige, endeløse og sørgelige spil, Kommunen har gang i m.h.t. Charlottenlund Slot og Slotshave. Det er umuligt at finde hoved og hale i alle disse høringer om samme område. Man føler sig gjort total til grin som borger, der allerede har skrevet flere høringssvar i denne sag. Uanset hvilket nummer høring dette er, håber jeg virkelig, at I tager høringssvarene fra de forrige høringer med i jeres evaluering, når I gennemgår denne gangs høringssvar.
Som jeg læser det, skal man i dette høringssvar tage stilling til, om man ønsker udelukkende kultur eller en kombination af kultur og erhverv i et område af slotsparken. Alligevel tillader jeg mig at komme med mine synspunkter til Slottet og Slotsparken som en helhed:
1) Der bør naturligvis kun være én sammenhængende lokalplan for Charlottenlund Slot og slotshave – og ikke to! Området, der er en kulturhistorisk perle, bør betragtes som én helhed og ikke som to områder med hver deres lokalplan.
2) Et sådant område med kulturhistorisk værdi skal ikke bruges til ungdomsboliger – men bør være et grønt, rekreativt og kulturelt område for alle aldre, som der passes godt på til de næste mange generationer. Borgmesteren har personligt modtaget min (samt over 2.000 andres) underskrift på, at Slottet og Slotshaven IKKE skal bruges til ungdomsboliger. Der findes masser af langt bedre egnede bygninger uden kulturhistorisk værdi til dette i kommunen, inklusiv f.eks. den gamle ISO bygning på 2.500 m2 ved Charlottenlund station (Jægersborg Allé 4).
3) Slottet og Slotsparken bør naturligvis danne ramme om så meget kultur som overhovedet muligt – men eftersom Kommunen har spændt ben for dette med alle de forrige Lokalplansforslag, der har sat samtlige kulturelle initiativer skat mat, vil en kombination af kultur og erhverv være det mest hensigtsmæssige på nuværende tidspunkt – og den eneste løsning pt for at komme ud af denne uhensigtsmæssige låste situationen, som Kommunen endnu en gang har sat Slottet og Slotsparken (og alle Gentoftes borgere) i.
Så kære Kommune – én lokalplan, ingen ungdomsboliger og en kombination af kultur og erhverv (med vægt på kultur) tak.

Venlig hilsen
Lea