Forslag til Udviklingsplan 2017 for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose

Forslag til revideret udviklingsplan for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose er i offentlig høring i perioden 15. august til 2. oktober 2017.

Dato: 28-09-2017

Indsendt af: Birthe Rasmussen

Kommentarer til ’Forslag til udviklingsplan for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose’ Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte.

DN I Gentofte kan med glæde tilslutte sig udviklingsplanforslaget. Vi er meget tilfreds med at planen søger at sikre Natura 2000-målene for området og vi forventer, at den betyder et løft i forhold til den gældende udviklingsplan & Natura 2000-handlingsplan.

Planen indeholder rigtig gode nye tiltag som ’Gentofte Enge’, mulighed for kvæggræsning af engene og etablering af fugletårn.

Vi er bekendt med, at DOF tillige har indsendt et omfattende høringssvar til planforslaget. Vi kan tilslutte os indholdet og de fremførte bemærkninger deri.

m.v.h.
På vegne DN i Gentofte
Birthe Rasmussen