Forslag til Udviklingsplan 2017 for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose

Forslag til revideret udviklingsplan for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose er i offentlig høring i perioden 15. august til 2. oktober 2017.

Dato: 01-10-2017

Indsendt af: David Frahm-Falkenberg

Der er mange fine og gode forslag i udviklingsplanen, men jeg er meget skuffet over, at motorvejsstøjen ikke nævnes med et ord.
Jeg bor selv i området omkring Gentofte Sø – og går ofte tur omkring søen. Både plante- og dyrelivet i området er vidunderligt, men oplevelsen skæmmes af den infernalske larm fra motorvejen. Når jeg er på legepladsen i den sydlige ende af søen med mine børn, kan man ofte slet ikke føre en samtale uden at hæve stemmen for at overdøve larmen.

Kan det passe, at udviklingsplanen for området slet ikke vil forsøge, at reducere støjen fra motorvejen? Er der nogen plan for udvidelse af støjskærmene langs vejen? Så vidt jeg kan se, vil det hjælpe fantastisk, hvis bare man fortsatte den støjværn, der stopper umiddelbar inden broen over motorvejen (lige inden søen). Faktisk tror jeg 100 meter ville gøre en enorm forskel.

Jeg ved også, at Danmarks Naturfredningsforening har idéer til andre løsninger – fx en støjvold – som ville afbøde problemerne for væsentligt lavere beløb end en ”rigtig” støjskærm. Og dette må vel med sikkerhed falde under en udviklingsplan for området?
Jeg ved, at store entrepriser betaler rigtigt mange penge for at komme af med udgravet jord. Jeg ved også, at Gentofte Kommune har planer om at der skal opføres omfattende byggerier i kommunen over de næste år (bla. til ungdomsboliger).
Var der ikke en mulighed for at slå to fluer med et smæk her?

Jeg håber meget, at dette vil blive taget med i overvejelserne omkring Gentofte Park og Sø – da støj efter min mening er områdets absolut største udfordring.