Tema for bevaringsværdige bygninger - Forslag til lokalplan 380

Forslag til lokalplan 380 - En temaplan for bevaringsværdige bygninger er i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017.

Dato: 28-11-2016

Indsendt af: Thorsten Jacobsen

Overordnet set er forslaget til lokalplan 380 positivt, da ingen kan ønske sig, at bevaringsværdige bygninger bliver ødelagt/skamferet for eftertiden.
Samtidig er det dog en meget alvorlig indgriben i ejerens råderet og selvbestemmelse, og derfor må lokalplanen naturligvis ledsages af en økonomisk kompensation, ligesom det er tilfældet med fredede bygninger. Da man "kun" ønsker at bestemme over ydersiden af ejendommene, kunne et forslag være, at kommunen nedsætter ejendomsskatten med 50%, og tilsvarende også bidrager til udgifter i forbindelse med udvendig bygningsbevarelse.
At tro, at man kan indskrænke den private ejendomsret uden at det koster noget, er jo helt uhørt.
Derfor kan jeg ikke forestille mig, at forslaget kan nyde fremme i sin nuværende udformning.
For Kommunalbestyrelsen har jo netop muligheden for at gennemføre en fredning, hvis den finder en ejendom af tilstrækkelig værdi for eftertiden.

Med venlig hilsen

Thorsten Jacobsen