Tema for bevaringsværdige bygninger - Forslag til lokalplan 380

Forslag til lokalplan 380 - En temaplan for bevaringsværdige bygninger er i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017.

Dato: 07-12-2016

Indsendt af: Veit Koester

Generelt set er planen fin. Jeg mener dog, at det er en fejl, at Ordrupvej 132 A-F ikke er omfattet af planen. Det er rigtigt, at ejendommen i Registranten kun har fået bevaringsværdi 5, men det må bero på en fejlagtig bedømmelse af ejendommens arkitektoniske kvaliteter, som især er knyttet til den vestlige facade af bygningen vinkelret på Ordrupvej, hvor især den øverste etage er meget karakteristisk, og de to lodrette, gennemgående bygningsdele, der afsluttes med to fremspringende altaner erder både er meget velkomponerede og arkitektonisk gennemtænkte. Det kræver ikke store bygningsmæssige ændringer, før hele denne fine facade, som er meget synlig i gadebilledet er ødelagt. Altså, medtag denne ejendom i temalokalplanen.