Tema for bevaringsværdige bygninger - Forslag til lokalplan 380

Forslag til lokalplan 380 - En temaplan for bevaringsværdige bygninger er i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017.

Dato: 09-12-2016

Indsendt af: Katrine

Indgreb i privat ejendomsret.
Ifølge grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig!

Jeg synes som udgangspunkt, det er godt at kommunen kommer med en plan, men det må ikke være en erstatningsfri regulering.

Jeg er bekymret for, at vi som ejere af disse bygninger nu tilskrives en masse ekstraudgifter i forhold til at bevare bygningernes ydre i overensstemmelse med de oprindelige tegninger. Løsninger som altid er meget dyrere end moderne løsninger. Kittede vinduer, kalkmørtel, bevaring af træskodder m.v.

Det er et indgreb i vores private ejendomsret at vi ikke længere selv kan vælge løsning. Jeg mener, at kommunen bør overveje at kompencere ved at nedskrive grundskylden evt. helt fjerne den. Det vil kun være rimeligt!