Tema for bevaringsværdige bygninger - Forslag til lokalplan 380

Forslag til lokalplan 380 - En temaplan for bevaringsværdige bygninger er i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017.

Dato: 04-01-2017

Indsendt af: Finn Holm-Jørgensen

Som inkarneret lokalhistoriker finder jeg, at lokalplanens iøvrigt prisværdige formål bør udvides med: "At sikre bevarelsen af kommunens historiske bygninger".

Det er for snævert udelukkende at lægge arkikektur til grund. Efter nedrivelsen af ejendomme som Hellerupgård, Krathuset og Tryggehvile er tiden inde til for nærmest enhver pris at bevare ejendomme og andre bygninger, som er mere end 200 år gamle. Jeg tænker på Brogårdens længe på Søbredden og Ordrup kro, men mange andre bygninger kan komme på tale.

Under alle omstændigheder bør kommunen tilvejebringe en registrant over bygninger på mere end 200 år samt desuden gerne en tilsvarende af bygninger med en alder på mellem 200 år og 150 år.

En sådan registrant vil med sikkerhed have interesse for Gentofte lokalhistoriske Forening, FOGUS og Lokalhistorisk Arkiv.