Høring indsend svar - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Overskrift

   

Vedhæft materiale

Filer, der vedhæftes formularen, må maks. fylde 10 MB hver og 50 MB samlet. Følgende fil-typer er tilladt: pdf, jpg, jpeg, docx, doc, ogg, xls, rtf, txt, gif, avi, mov, wmv, mp4, mp3.

Vejledning i indsendelse af høringssvar

I formularen skal alle felter med * udfyldes.

Når du skriver dit høringssvar, skal du være opmærksom på følgende:

Dit høringssvar offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside, så snart du trykker på ”Indsend svar”.

Du vil modtage en e-mail som kvittering på modtagelsen af dit høringssvar.

Ved høringsperiodens udløb samles de indkomne bidrag. Efter den politiske behandling af alle høringssvar, modtager du et svar fra kommunen.

Du kan altid kontakte den ansvarlige afdeling – du ser hvilken nederst på siden.

God etik

Som myndighed er vi nødt til at sikre, at indsendte indlæg ikke er i strid med lovgivning og etik. Derfor forbeholder vi os ret til at fjerne usaglige indlæg uden varsel.