Af Martin Olsen d. 2017-09-02 09:17:09 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 02-09-2017

Indsendt af: Martin Olsen

Såfremt lokalplanen bliver ændret, og der kan bygges boliger på grunden, skal dette være betinget af, at der kun kan opføres ejerboliger med henblik på salg og i max 3 etager.

Området kan ikke huse flere almene boliger, da kommunens almene boliger i forvejen er stærkt koncentreret i dette område.
Dette vil påvirke Tjørnegårdsskolen yderligere med stigende antal to-sprogede fra ikke vestlige lande..
Tjørnegårdsskolen er i forvejen den skole i kommunen med det højeste antal to-sprogede elever fra ikke vestlige lande, som er på 9 %.

VH Martin