Af Rikke Fuglsang d. 2017-09-02 13:32:14 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 02-09-2017

Indsendt af: Rikke Fuglsang

NEJ til ændring af lokalplan, der muliggør bebyggelse af almennyttige boliger. Der er allerede en alt for høj koncentration af disse boliger i et meget begrænset hjørne af Gentofte.