Af M. Larsen d. 2017-09-05 20:25:55 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 05-09-2017

Indsendt af: M. Larsen

Et allerede belastet område som på ingen måde har behov for flere almene boliger og hvad der deraf medfølger af yderligere trafikkaos og placering af flygtninge. Det bliver et NEJ til ændring af lokalplan!