Af C. Barenholdt d. 2017-09-06 15:29:54 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 06-09-2017

Indsendt af: C. Barenholdt

I dette område ligger der allerede en meget stor andel af almennyttigt boligbyggeri (i form af ungdoms- og familieboliger), hvilket blandt andet afspejles i andelen af tosprogede ikke-vestlige elever i kommunen på de to nærmeste skoler (Tjørnegård og Bakkegård). Det frarådes derfor at tilføre området yderligere almennyttigt boligbyggeri. I stedet bør kommunen sprede denne type byggeri jævnt i hele kommunen, så evt. ghettodannelse undgås. Det bliver derfor et nej til ændring af lokalplanen til fordel for yderligere almennyttigt boligbyggeri.