Af Michael Borre d. 2017-09-07 22:24:20 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 07-09-2017

Indsendt af: Michael Borre

Forslaget vil give kommunen mulighed for at bygge endnu flere boliger, som også kan bruges til husning af flygtninge. Jeg siger nej til denne ændring af lokalplanen, da netop dette område i Gentofte allerede har en langt højere andel af flygtninge end andre steder i kommunen. Al erfaring viser, at integrationen af flygtningen gøres sværere når de boligmæssigt koncentreres. At opføre endnu flere boliger, som kan bruges til husning af flygtninge, i dette område går derfor stik imod de erfaringer, som er gjort mange andre steder i Danmark. Den nærliggende Tjørnegårdsskole har desuden allerede har et højt antal tosprogede fra ikke-vestlige lande. Vi nærmest beder om integrationsproblemer med dette forslag.