Af Jan Aarup d. 2017-09-09 16:32:20 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 09-09-2017

Indsendt af: Jan Aarup

Hvad pokker er meningen.

Frygter at den dybere bevæggrund bag forslaget er at der kan etableres flere almene boliger i området og planen derfor er et fornyet forsøg på at etablere Gentofte Ghetto omkring Tjørnegådsskolen.

Er det tilfældet fremsætter jeg hermed indsigelse mod forslaget, det synes at have det mål, at centralisere givne befolkningsgrupper i et område i kommunen.

Der hører ingen steder hjemme