Af Lone Hansen d. 2017-09-09 16:35:47 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 09-09-2017

Indsendt af: Lone Hansen

Jeg fremkommer herned med indsigelse mod det fremsatte lokalplanforslag, idet der ikke i det givne område bør bygges flere almene boliger.

Få dog de boliger spredt udover hele kommunen, så vores skønne kommune ikke får ghettodannelser.