Af John Vincent d. 2017-09-10 09:24:14 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 10-09-2017

Indsendt af: John Vincent

Jeg vil gerne udtrykke at jeg synes at det er en dårlig ide at give mulighed for at området bliver omdannet til boliger.

Hovedårsagen er at Kommunen ikke har en sammenhængende og gennemskuelig strategi for integration af flygtninge.

På sin vis er disse boliger langt mere egnede til ungdomsboliger end det irrationelle forslag med placering inde på selve sportsparkens areal. Men det er alene med det forbehold at en ungdomsbolig er til unge (ikke voksne) med et midlertidig boligbehov mens de studerer eller lignende.

Men desværre kan jeg ikke gennemskue kommunens planer for integration af flygtninge - så derfor siger jeg nej tak.

De to skoler i Gentofte Nordvest huser allerede over 50% procents af kommunens indvandrer af ikke vestlig herkomst. Denne udvikling vil på sigte ødelægge kommunens sammenhængskraft og gøre Gentofte Nordvest uattraktiv for børnefamilier.

Gentofte skal løfte sin del af byrden ved at sprede indvandrer af ikke vestlig herkomst, som er børnefamilierne, ligeligt over kommunens skoledistrikter - det sikrer den bedste integration samtidig med at Gentofte forbliver en attraktiv kommune.