Af Theo Engell-Nielsen d. 2017-09-11 09:58:06 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 11-09-2017

Indsendt af: Theo Engell-Nielsen

Skal de omkringliggende boligejere opleve et fald i værdi af egen bolig fordi Topdanmark Ejendomme A/S ønsker øget profit på salg af et område?

Motivationen for ansøgningen må findes i at ejeren, Topdanmark Ejendomme A/S, ønsker at optimere sin indtjening, hvilket der som udgangspunkt ikke er noget galt i. Men oplægget udelukker ikke begrænsninger, og der åbnes op for alle former for boliger, inkl midlertidige boliger såsom ungdomsboliger og husning af flygtninge.

Hvis man tillader at området udlejes eller sælges til midlertidige (leje)boliger, vil det alt andet lige betyde at området belastes yderligere i en allerede ujævnt fordelt kommune. Det vil ikke ske i samme grad, hvis boligerne dannes som ejerboliger.

Såfremt det besluttes at etablere midlertidige boliger, for at Topdanmark Ejendomme A/S kan forbedre sin indtjening på udlejning/salg af området, bør Gentofte Kommune (der giver tiladelsen) hæfte for det formentlig tilsvarende fald i de omkringliggende boligers værdi.

Dette forpligtende forhold bør afgøres *før* der gives mulighed for ændring i den aktuelle kommunalplan. Hvis ikke Gentofte kommune ønsker at hæfte for værditab i området eller det ikke er muligt at vurdere værditabet, er det svært at se det rimelige at Topdanmark Ejendomme A/S skal have lov til at lukrere på de lokale borgeres bekostning.