Af Thomas Pedersen d. 2017-09-11 21:37:39 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 11-09-2017

Indsendt af: Thomas Pedersen

Lokalplanen for området bør ikke ændres, så der gives mulighed for yderligere almennyttigt boligbyggeri i denne del af kommunen. I forhold til den øvrige del af kommunen er denne del relativt hårdt belastet med denne type byggeri.

Det anbefales, at lokalplanen i stedet bør give mulighed for en kombination af private boliger og erhverv, og hvor områdets grønne karakter fastholdes samt at der alene muliggøres lavt byggeri, f.eks. op til 3 etager.

Det bliver således et "NEJ" til ændring af lokalplanen, der muliggør bebyggelse af almennyttige boliger.