Af Maria Buddig d. 2017-09-14 10:20:20 - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Dato: 14-09-2017

Indsendt af: Maria Buddig

Nej tak til ændring af lokalplan!
man kan hurtigt tænke sig til hvad sådanne eventuelle boliger skulle bruges til, og der er rigtig mange ungdoms- og flygtningeboliger i områder omkring Niels Steensens Vej i forvejen. Måske den sydlige og østlige del af kommunen kunne komme lidt ind i kampen i denne sammenhæng?! Lad os bevare området med lave bygninger og grønne arealer, og forhåbentligt mindske presset på Tjørnegård og Bakkegård, der i forvejen har foruroligende mange to-sprogede børn.
Og hvordan skal det ellers hænge sammen, parkeringsmæssigt, med sportsarrangementer på stadion hvis der kommer mange nye lejligheder i området? Der er rigeligt proppet indtil videre......
Derudover er jeg selvfølgelig ikke interesseret i et værditab på min bolig - den ligger i forvejen lavt ifht kommunegennemsnittet :-)